Januari 2021

 

Bericht uit Het Ukulele paradijs

Kun je deze email niet lezen kijk dan op ukulele.nl/nieuwsbrief

Hallo lieve Play Alongers,

GELUKKIG NIEUWJAAR met de UKULELE PLAY ALONG!

(below in English)

Uiteraard beginnen we het jaar met allemaal goede voornemens. Laten we dichter bij onszelf blijven en naar ons hart luisteren. Wij hopen dat de 'Ukulele Play Along’ dit jaar door veel meer mensen ontdekt en gebruikt gaat worden! Gewoon omdat het zo'n leuke manier is om de ukulele te spelen. En het gemak waarmee je leert is echt fantastisch. Oefening baart kunst!

We hebben een duidelijk doel! We willen de fysieke winkel afbouwen. (Jullie zijn de eerste die het horen!) En we willen - samen met jullie - de Play Along op een hoger niveau te brengen. De Ukulele Play Along is verre van rendabel dus hebben we een idee: Maak iemand lid en betaal zelf 10 euro!! minder voor je volgende jaar! Hiermee help je ons dit doel te bereiken, zodat er in de toekomst steeds meer liedjes beschikbaar zullen zijn! ( Zeg even wie je aangemeld hebt ;)

Sommigen van jullie hebben nog geen verzoeknummer aangevraagd. Doe dat alsnog! We vinden het leuk om te horen wat jullie willen spelen. En we zijn blij met alle feedback! We willen de site blijven vernieuwen en alle inbreng daartoe is welkom. Op het verlangslijstje staat bijvoorbeeld de PRINTKNOP! (vroeger hadden we dat bij de liedjes in de Chord Finder). Ook TIPS voor vingerzetting en strum-patronen, voorgestelde leerzame routes en er was een verzoek voor een ‘beginnersknop'. Nou, genoeg werk dus wat we er naast het toevoegen van liedjes tussendoor moeten fietsen in wat vrijetijd.

DUS: Als je ukulelespelers onder je vrienden hebt, gun ze dan een gelukkig nieuwjaar met de Ukulele Play Along voor jong en oud!! Begin meteen met dit GRATIS nummer van ABBA! Klik op de link om mee te spelen met Happy New Year!

We wensen jullie allemaal veel speelplezier!

 

Dear Play Along-ers,

Happy New Year with the UKULELE PLAY ALONG!

Of course we start the year with all good intentions. Let's stay closer to ourselves and listen to our hearts. We hope that the 'Ukulele Play Along' will be discovered and used by many more people this year! Simply because it is such a fun way to play the ukulele. The ease with which you learn is really fantastic. Practice makes perfect!

We have a clear goal! We want to finish our physical store. (You are the first to hear it!) And we want - together with you - to take the Play Along to the next level. The Ukulele Play Along is far from profitable so we have an idea: Make someone a member and pay get yourself a 10 eurodiscount for your next year! This will help us achieve this goal, so that more and more songs will be available in the future!

Some of you have not yet applied for a song request. Don't forget! We are happy to hear what you want to play. And we welcome any feedback! We want to keep updating the site and all input is welcome. For example, on the wish list is the PRINT BUTTON! (we used to have that with the songs in the Chord Finder). Also, TIPS for fingering and strum patterns, suggested educational routes, and a request for a "beginner's button." Well, enough work we have to do between adding songs.

SO: If you have ukulele players among your friends, give them a happy new year with the Ukulele Play Along for young and old !! Get started right away with this FREE issue from ABBA! Click on the link to play with Happy New Year!

We wish you all a lot of fun!