September 2021

Bericht uit Het Ukulele paradijs

Kun je deze email niet lezen kijk dan op ukulele.nl/nieuwsbrief

( Scroll down for English! )

Lieve Play Alongers & Ukulele Vrienden,

Allereerst Play Alongers, hartelijk dank voor jullie lidmaatschap. We kunnen jullie hulp echt gebruiken en we kunnen heus nog veel meer leden gebruiken om de Play Along meer leven in te brengen. Dus heb je een vriend of vriendin die ook ukulele speelt? Geef het door, maak iemand lid en stuur jij dan wat extra verzoekjes van liedjes die je heel graag wilt spelen!? We hebben speciaal voor de Play Along een mooie ansichtkaart laten drukken in de hoop dat er meer Play Alonger bij komen. We willen ook weer veel meer liedjes toevoegen en zijn erg benieuwd naar jullie feed-back!

nog even de voordelen op een rijtje

Een ONLINE SONGBOOK met 100en liedjes voor JONG & OUD! 
De UKULELE PLAY ALONG is een van de beste uitvindingen van deze eeuw voor alle ukulele spelers die snel beter willen leren spelen! 
- SNEL en LEUK LEREN zonder geouwehoer!
- OVERZICHTELIJK en RUSTIGE interface 
- TEKST & AKKOORDEN (tabnotatie) in beeld
- ORIGINELE VIDEO'S met originele toonsoort
- Je leert VOORUIT DENKEN
- Je leert in het TEMPO te spelen
- Je leert beter LUISTEREN
- Je kunt via youtube in HALF TEMPO oefenen
- Er staan liedjes in op ALLE NIVEAU'S
- Je kunt je eigen FAVORIETEN PLAYLIST aanmaken
- Er zijn ruim 20 verschillende PLAYLIST
- Elke week een NIEUW LIEDJE in de Free Playlist
- GEEN IRRITANTE RECLAME
- Goed voor bij de KERST
- Een GRATIS VERZOEKNUMMER bij aanvang
- Je betaalt maar 25 EURO per jaar!

zegt het voort!

Play Along Song van de weekDance The Night Away - The Mavericks

LAATST TOEGEVOEGD:

  • The Judge - Twenty One Pilots
  • Addicted To Love - Robert Palmer
  • Blues Stay Away From Me - Delmore Brothers
  • Sammy - Ramses Shaffy

 

Samenspeelavonden in Rotterdam
GEEF JE OP!

Wil je op een relaxte manier meer liedjes leren en samen spelen met echte mensen?? In november is het zover! We gaan weer lesavonden organiseren in combinatie met Play Alongen. We begonnen daar mee vlak voordat corona roet in het eten gooide en we niks meer mochten. Nu willen we de draad weer oppakken. De liedjes die we gaan spelen kun je thuis dan oefenen met de Play Along. We dagen iedereen uit op zijn eigen niveau en leggen vooral de nadruk op het samen spelen.

Op de Maandag is de Ukulele Bar dus open tussen half 8 en een uurtje of 10! Als een andere dag voor de meesten beter is dan mag bv de donderdag of de vrijdag ook hoor!

Het is 10€/avond en je koopt een strippenkaart voor 10 avonden.
Wil je meer weten, op de hoogte blijven? Vraag het ons meteen! paradijs@ukulele.nl

 

 

( Scroll omhoog voor Nederlands! )

Dear Play Alongers & Ukulele Friends,

First of all, Play Alongers, thank you for your membership. We can really use that help to keep it going and we could use many more members to keep the Play Along alive. So do you have a boyfriend or girlfriend who also plays ukulele? Pass it on, make someone a member and then send some extra requests of songs you really want to play!? We have printed a beautiful postcard especially for the Play Along in the hope that more Play Alonger will be added. We also want to add many more songs and are very curious about your feed-back!

let's take a look at the benefits

An ONLINE SONGBOOK with 100s of songs for YOUNG & OLD!
The UKULELE PLAY ALONG is one of the greatest inventions of this century for all ukulele players who want to learn how to play better fast!
- FAST and FUN LEARNING without the fuss!
- CLEAR AND QUIET interface
- TEXT & CHORDS (tab notation) on screen
- ORIGINAL VIDEOS with original key signature
- You learn to THINK FORWARD
- You learn to play in TEMPO
- You learn to LISTEN better
- You can practice in HALF PACE via youtube
- There are songs in ALL LEVELS
- You can create your own FAVORITES PLAYLIST
- There are over 20 different PLAYLIST
- A NEW SONG in the Free Playlist every week
- NO IRRITANT ADVERTISING
- Good for CHRISTMAS
- A FREE REQUEST NUMBER at the start
- You only pay 25 EURO per year!

spread the word!

Play Along Song this weekDance The Night Away - The Mavericks

LATEST ADDED SONGS:

  • The Judge - Twenty One Pilots
  • Addicted To Love - Robert Palmer
  • Blues Stay Away From Me - Delmore Brothers
  • Sammy - Ramses Shaffy

 

Play-together evenings in Rotterdam
SIGN UP NOW!

Do you want to learn more songs in a relaxed way and play together with real people? November is the day! We are going to organize lesson evenings again in combination with Play Alongen. We started that just before corona threw soot in the food  and we weren't allowed anything anymore. Now we want to pick up the thread again. You can then practice the songs we are going to play at home with the Play Along. On Mondays, the Ukulele Bar is open between 7.30 and 10! If another day is better for most, then Thursday or Friday is also allowed!